Zum Inhalt springen


Van Peteghem-orgel Grote Kerk Vlaardingen


Steun ons

Draagt u, net als wij, het fraaie Van Peteghem-orgel een warm hart toe en geniet u ook zo van de concerten waarin dit orgel een belangrijke rol heeft?
U kunt ons werk steunen op een aantal manieren:

Geef een gift
Maak uw bijdrage over op onze rekening NL64 INGB 0006 4592 62 ten name van Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen. Vermeldt u bij de omschrijving of uw gift ter bestemming moet komen van (het onderhoud van) het orgel, de concerten of de tweejaarlijkse Orgelweek.
Omdat onze Stichting door de Belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunt u uw gift voor 125% verantwoorden bij uw belastingaangifte. Wel heeft u te maken met een drempel of maximum. Zie hiervoor ook www.belastingdienst.nl/anbi

Periodiek schenken aan de Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen
Een periodieke schenking is een overeenkomst waarin wordt vastgelegd dat u het werk van de Stichting minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen. Het voordeel van zo’n overeenkomst is dat u elke euro die u geeft, voor 125% kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is hier niet van belang. Lees verder voor meer informatie over deze manier van ondersteunen.

Een schenking via een periodieke gift is een goede manier om het onderhoud van het Van Peteghem-orgel of de activiteiten van onze Stichting financieel te steunen. Het is ook aantrekkelijk omdat de fiscus meebetaalt. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost! Tussenkomst van de notaris is niet nodig.

Volledig aftrekbaar
Als u in een overeenkomst vastlegt dat u het werk van de Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u geeft voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst
  • u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens1 keer per jaar) het bedrag overmaakt dat in de overeenkomst wordt genoemd;
  • het bedrag jaarlijks steeds even hoog is;
  • u dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.

De periodieke gift stopt na de looptijd van deze overeenkomst, bij uw overlijden of het overlijden van een ander. Dit wordt in de overeenkomst vastgelegd.
De ‘ander’ kan bijvoorbeeld uw partner zijn. Als u gehuwd of als partner geregistreerd bent, moet uw partner toestemming verlenen voor het opmaken van een overeenkomst voor een periodieke gift. Uw partner geeft alleen toestemming en kan niet gehouden
worden aan het betalen van de gift als u niet meer in staat bent om dit te doen. De overeenkomst staat dus alleen op uw naam.

Hoe werkt het?

  • Download de overeenkomst voor een periodieke gift via deze link: overeenkomst_periodieke_gift;
  • Vul de overeenkomst in en stuur deze naar de secretaris van de Stichting.
  • De Stichting vult haar onderdelen van de overeenkomst in en stuurt uw deel naar u terug.

Laat een nalatenschap achter
U kunt de Stichting ook een legaat nalaten. Een legaat is een vooraf bepaald bedrag of een bij name genoemd object van waarde. Ook is het mogelijk de Stichting te benoemen tot uw (mede-)erfgenaam. Neemt u voor beide opties contact op met uw Notaris.

Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen is een Culturele ANBI.
Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Omdat onze Stichting is aangemerkt als een Culturele ANBI zijn de fiscale voordelen nog groter.