Zum Inhalt springen


Van Peteghem-orgel Grote Kerk Vlaardingen


ANBI Informatie

Naam stichting: Stichting Van Peteghem-orgel Vlaardingen

RSIN: 009413650

Adres: Sparrendreef 5; 3137CX Vlaardingen

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel: het historische Van Peteghem-orgel in de Grote Kerk te Vlaardingen zowel nationaal als internationaal luister bij te zetten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2018: klik voor pdf

Balans en Verlies- & Winstrekening 2018: klik voor pdf

Bestuurders: Voorzitter: Willem Kwakkelstein; Secretaris: Jan Willem van Hagen; Penningmeester: André Betsema.

Beloningsbeleid: Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers.